Uziemienie elektryczne

Uziemienie to ostatnia skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje to proces koncentrujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w skutku tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie zbiera się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W całości uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i zapewniają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w sensach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję wyróżnia się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego struktura determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić przeprowadzone sprawnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym punktu wiąże się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być zakładane z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu droga jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.