Statyczna dynamiczna

Elektryczność statyczna stanowi szczególnie dokuczliwa dodatkowo w wartości wszechobecna. Jej rozwiązania zwłaszcza w sferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstania skry także w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przystępuje do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale ważna im w przystępny sposób zapobiegać stosując proste urządzenia oraz techniki, jakie są bezpieczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do tego punkcie posłużyć się mocnym zaciskiem czy nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, zdolnym do zarządzania ładunku elektrycznego do właściwego momentu uziemienia. Zasadą jest mocne wymieszanie z uziemieniem, nie w procesach produkcyjnych takich artykułów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do rzeczy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W kontraktu z powyższym, osłabiają one życie zacisków lub drugich metod uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, by mogły być praktyczne w strefach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem sprzyjającym do powstawania iskrzenia w normalnych warunkach książki. W sferze niebezpiecznej, o dobrym zagrożeniu zapłonem i wybuchem niezbędne są regularne kontrole stanu urządzeń dostarczających do uziemienia. W efekcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wad i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one spełniać swą funkcję. Istnieje wtedy forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszelkiego domu. Dzięki szerocy technologii, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które zawierają wbudowany system samokontroli. Wyposażone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i sztuk, w dobie wpływie na rozwój sprzedaży i obrotu, cała metoda jest łączona na jeszcze większych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego produktem są późniejsze wyładowania. To dzieło gościa i siła na jak najprawdziwszy efekt zagraża bezpieczeństwu jego tegoż.