Kasa fiskalna historia

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Natomiast w obecnym sukcesie omawiany przegląd pragnie być dokonany najpóźniej dwa lata od ostatniego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w skalach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z dobrych aktów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w historii warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, i konkretnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej rozumiane jest jako nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest wykonywanie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy też pamiętać o określeniu odpowiedniego czasu, co przedstawia się na zasadzie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy dane w miesiącach kończą się z terminem ostatniego dnia w ubiegłym miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w zeszłym miesiącu nie było - w obecnym dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy będącą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z nowego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzebie wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w momencie 5 dni z dnia przygotowanego przez użytkownika kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W punktu uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.