Gaszenie pozarow instalacji elektrycznej

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest wtedy najpopularniejszy i najbardziej popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Catch Me, Patch Me!

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co mówi z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najwyższe użycie. W współzależności z posiadanego składu potrafią być polecane do gaszenia niemal całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi nasze stanowisko w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Potrafi istnieć wykorzystywana w przypadkach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica między parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można korzystać w pewnym miejscu, a parę wyłącznie w cichych mieszkaniach o kubaturze nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do drugich substancji, a jeszcze zasady ich stosowania i udostępniania w region pożaru.